Wie moet je hebben?

Wie moet je hebben?

Dit is een veelgestelde vraag binnen ons kantoor. Onlangs heeft de kantonrechter in een rechtszaak de vordering van de eisende partij afgewezen, omdat de betalingsverplichting niet op de gedaagde partij, het inmiddels meerderjarige kind zou berusten, maar op die van de ouders. De eisende partij vordert betaling van de factuur van de schoolboeken die de gedaagde partij heeft besteld toen hij nog minderjarig was. Het inmiddels meerderjarige kind stelt dat deze kosten voor rekening van zijn ouders komen.

Wat bepaalt de wet?
Het uitgangspunt van de wet is dat een minderjarig kind bekwaam is rechtshandelingen te verrichten, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt. De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten. In casu is dit het geval. Maar in beginsel zijn de ouders verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.

Kortom: de eisende partij mocht ervan uitgaan dat het kind de schoolboeken mocht bestellen maar niet dat vanzelfsprekend de bijbehorende betalingsverplichting ook op het kind rust.

Deze zaak bevestigt maar weer dat het belangrijk is om te weten wie juridisch gezien uw wederpartij is.

Heeft u twijfels over uw eigen zaak, schroom niet en neem vrijblijvend contact op met één van onze juristen. Wij zijn u graag van dienst.

Leave a reply