Zijn uw spullen van u?

Bent u de eigenaar van spullen?

Heeft u weleens de vraag gekregen of spullen uw eigendom zijn en of u dat ook kunt bewijzen? Misschien denkt u eigenaar te zijn van een zaak maar als het op een geschil aankomt kan dit wellicht anders uitpakken.

In deze kortgedingprocedure is de eiser onder meer van mening dat de gedaagde de paarden zonder grondslag heeft toegeëigend. De eiser wenst dan ook afgifte van zijn eigendommen.

Volgens de wet is de eigenaar van een zaak bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen. De voorzieningenrechter heeft de vordering tot afgifte evenwel afgewezen omdat onvoldoende is komen vast te staan dat eiser de eigenaar is. Het onderzoek naar de vraag wie dan wel eigenaar is van de paarden laat de voorzieningenrechter over aan de rechter in de aanhangige bodemprocedure.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst. Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply