Zonnepanelen op huurwoning?

Mag een huurder zonder toestemming zonnepanelen op het dak plaatsen?

Op basis van deze uitspraak zou het antwoord op deze vraag met “nee” kunnen worden beantwoord.In de wet staat bepaald dat een huurder niet bevoegd is de inrichting of de gedaante van het gehuurde te veranderen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor veranderingen aan het gehuurde die zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd, waarbij de wetgever gedacht heeft aan het plaatsen van een zonnescherm of buitenverlichting. Voor deze wijzigingen hoeft de huurder geen toestemming aan de verhuurder te vragen.

Op basis van wat er in de wettelijke regeling staat bepaald zou de vraag wellicht met “ja” kunnen worden beantwoord.

De kantonrechter heeft in deze zaak de wettelijke regeling echter omzeild door te overwegen dat het dak geen onderdeel uitmaakt van het gehuurde. Hieruit volgt dat de huurder geen zonnepanelen mag plaatsen op het dak omdat het dak geen onderdeel uitmaakt van de woning die gehuurd is. Opgemerkt moet worden dat het de huur van een woning in een galerijflat betreft die zich direct onder het dak bevond.

Deze uitspraak maakt duidelijk dat het niet altijd in alle gevallen op voorhand valt te voorspellen hoe het recht in een concrete situatie zal uitpakken. U kunt dit risico wel aanzienlijk beperken door ervoor te zorgen dat uw (huur) overeenkomsten deugdelijk zijn opgesteld en dat u zelf de zaken regelt die voor u van belang zijn. Ontwikkelingen staan niet stil, beoordeel en evalueer uw huurovereenkomsten daarom met enige regelmaat. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.

Heeft u een juridisch geschil waar u hulp bij wenst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply