Bestuurdersaansprakelijkheid?

Betaald voor een niet geleverde caravan. Bestuurdersaansprakelijkheid?

In deze nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het criterium wat de rechtbank hanteert voor de vaststelling  of de bestuurder van een B.V. persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden, wanneer hij namens de B.V. handelt.

In deze zaak lijkt het op het eerste gezicht kristal helder op basis van het eerder genoemde criterium dat de bestuurder van de B.V. een ernstig verwijt gemaakt kan worden en dus persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade.

De aanleiding voor deze procedure was het faillissement van een caravancentrum. De bestuurder van die onderneming had vlak voor de faillietverklaring een caravan verkocht. Afgesproken werd, dat de koper voor of bij levering de koopprijs zou betalen. De koper betaalde van tevoren, maar stond op de dag van levering voor een gesloten deur van het caravancentrum.

De koper stelt de bestuurder van het caravancentrum persoonlijk aansprakelijk omdat hij wist of behoorde te weten ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst dat de caravan niet geleverd zou kunnen gaan worden ten gevolge van een naderend faillissement.

De koper wordt in eerste aanleg door de rechtbank in het gelijk gesteld. Het gerechtshof komt in hoger beroep echter tot een ander oordeel. Het gerechtshof overweegt dat niet vast is komen te staan dat overeengekomen is dat de koopprijs vóór de levering zou plaatsvinden. Daarnaast is onvoldoende vast komen te staan dat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst het faillissement van het caravancentrum met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorzienbaar was.

Uit deze uitspraak blijkt dat de rechtspraak omtrent het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuurders van een B.V. erg casuïstisch is. Immers, wanneer wel was komen vast te staan dat de bestuurder had aangedrongen op betaling vooraf en/of wanneer vast was komen te staan dat het faillissement absoluut onafwendbaar was, dan was het spreekwoordelijke dubbeltje de andere kant op gevallen.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid naar aanleiding van dit nieuwsbericht of heeft u een casus liggen waarin u twijfelt of er sprake is van een dergelijke situatie, neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply