• U heeft een sommatie ontvangen, wat nu ?

  Wij adviseren altijd om het bedrag waarvoor u gesommeerd bent binnen de gestelde termijn in de brief aan ons over te maken. Let er op dat het moment van bijschrijving op onze rekening geldt als moment van betaling. Dit voorkomt een verdere procedure bij de rechtbank en eventuele beslagleggingen. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen vaak op u verhaald worden!

 • U heeft een vraag over het openstaande saldo, het treffen van een betalingsregeling of het aanvragen van uitstel van betaling.

  Het openstaande saldo kunt u per e-mail opvragen onder vermelding van uw dossiernummer.

  Als u de vordering niet in één keer kunt betalen is het in veel gevallen mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dit houdt in dat u periodiek een bedrag aflost. Overigens dient onze opdrachtgever akkoord te gaan met uw betalingsvoorstel. De hoogte van een reëel betalingsvoorstel is afhankelijk van de hoogte van het verschuldigde bedrag en uw financiële situatie. Indien u een betalingsregeling wenst te treffen, kunt u uw voorstel eveneens per e-mail indienen onder vermelding van uw dossiernummer.

  In de executiefase kunt u geen regeling meer treffen. Wel kunt u altijd (deel)-betalingen verrichten. Eventuele tenuitvoerlegging wordt niet opgeschort behoudens uitzonderlijke gevallen.

 • U bent het oneens met de vordering.

  Indien u het oneens bent met de vordering, kunt u uw gemotiveerde verweer altijd voorzien van bewijsstukken, per e-mail indienen onder vermelding van uw dossiernummer. Wij zullen uw verweer voorleggen aan onze opdrachtgever en u nader berichten. Eventuele evident met relevante verweer worden niet beantwoord.

 • U heeft de dagvaarding ontvangen, wat nu?

  Indien u gedagvaard bent voor de kantonrechter en de zitting wenst te voorkomen, dient u de gehele openstaande vordering uiterlijk 7 dagen voor de zitting aan ons kantoor te voldoen o.v.v. het dossiernummer. Op de achterzijde van de dagvaarding treft u een toelichting aan met de opties waaruit u kunt kiezen.

 • U heeft het vonnis ontvangen, wat nu?

  De rechter heeft u inmiddels veroordeeld tot betaling van de vordering. Indien u verdere maatregelen wenst te voorkomen, dient u de gehele openstaande vordering binnen 2 dagen na dagtekening van de betekening van het vonnis aan ons kantoor te voldoen o.v.v. het dossiernummer.

  Indien u een betalingsregeling wenst te treffen, dan kunt u het inkomsten- en uitgavenformulier welke u heeft ontvangen bij de betekening van het vonnis, ingevuld en voorzien van bewijsstukken binnen 2 dagen na dagtekening van het vonnis aan per e-mail of per post ons retourneren. Wij zullen uw voorstel met onze opdrachtgever opnemen. Het indienen van een betalingsvoorstel, is geen garantie dat de regeling akkoord wordt bevonden. U kunt altijd (deel)-betalingen verrichten. U dient ervan uit te gaan dat betaling ineens de beste optie is om verdere tenuitvoerlegging te voorkomen. Op evident (veel) te lage betalingsvoorstellen wordt niet gereageerd. Vermeldt ten alle tijden uw telefoongegevens.

  Indien u het oneens bent met de inhoud van het vonnis, verwijzen wij u graag naar een rechtsbijstandverlener.

 • Er is bankbeslag gelegd op mijn bankrekening(en), wat nu?

  Er is beslag gelegd op uw bankrekening(en). Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer over uw bankrekening(en) kunt beschikken.

  1. U kunt de totale openstaande vordering aan ons kantoor voldoen. Na ontvangst van uw betaling, zullen wij de bank berichten dat het beslag op uw rekening kan worden opgeheven. Het actuele openstaande bedrag kunt u per e-mail bij ons opvragen onder vermelding van uw dossiernummer.

  2. U kunt uw bank verzoeken om de derdenverklaring versneld naar ons toe te sturen. Uw bank verklaart hiermee wat er op het moment van beslaglegging op uw rekening stond. In beginsel heeft de bank 4 weken de tijd om deze verklaring op te sturen. Zodra wij in het bezit zijn van de derdenverklaring, zullen wij de bank om afdracht verzoeken. Zolang wij niet in het bezit zijn van de derdenverklaring, kunnen wij niet om afdracht van de gelden vragen bij de bank en blijft het bankbeslag van kracht. Na de afdracht door de bank wordt het beslag op uw bankrekening(en) opgeheven.

  Indien u gegronde redenen heeft om het niet eens te zijn met het bankbeslag, kunt u uw gemotiveerde verweer voorzien van eventuele bewijsstukken per e-mail bij ons indienen onder vermelding van uw dossiernummer.

 • Er is beslag gelegd op mijn roerende zaken (inboedel, auto etc.), wat nu?

  De deurwaarder heeft beslag gelegd op uw roerende zaken. Om de openbare verkoop van uw roerende zaken te voorkomen, dient u het openstaande bedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de beslaglegging aan ons te kantoor te voldoen o.v.v. het dossiernummer.

  Indien u de openstaande vordering niet in één keer kunt voldoen, dan kunt u beginnen met het doen van regelmatige deelbetalingen. Wanneer deze deelbetalingen hoog en regelmatig gedaan worden, kan de tenuitvoerlegging worden opgeschort. U hoeft niet op een akkoord te wachten. U kunt direct beginnen met betalen. Vermeldt ten alle tijden uw telefoongegevens.

  In dit geval blijft het beslag op uw roerende zaken van kracht, maar wordt de openbare verkoop hiervan tot nader orde opgeschort.

 • Ik heb een aankondiging ontvangen van de beslaglegging op mijn roerende zaken (inboedel, auto etc.) met politie en slotenmaker, wat nu?

  U heeft een aankondiging ontvangen dat de deurwaarder binnenkort beslag komt leggen op uw roerende zaken met politie en slotenmaker. Indien u op de datum zoals vermeld in de aankondiging niet aanwezig bent, zal de slotenmaker het slot op uw deur vervangen en zal de deurwaarder met de politie binnentreden in uw woning c.q. (bedrijfs)pand om beslag te leggen op uw roerende zaken. De nieuwe sleutel kunt u tegen contante betaling van het nieuwe slot op afspraak aan de balie van ons kantoor ophalen.

  Om het beslag op uw goederen met politie en slotenmaker te voorkomen, dient u de gehele vordering uiterlijk 5 dagen na dagtekening van de brief aan ons kantoor te voldoen o.v.v. uw dossiernummer. Om het beslag op te schorten dient u uiterlijk 5 dagen voor de aangekondigde datum een (deel)- betaling (minimaal 1/6 van de vordering) te verrichten. In dit geval blijft het beslag op uw roerende zaken van kracht, maar wordt de openbare verkoop hiervan tot nader orde opgeschort.

Onze diensten

 • Juridisch advies

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd.

 • Mediation

  Het komt vaak voor dat partijen in een geschil verwikkeld raken en er onderling niet meer uitkomen.

 • Spoedinterventie

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd.

 • Debiteurenbezoek

  Incasso procedures beginnen doorgaans met het verzenden van een brief naar een debiteur. Mooi, maar de gemiddelde debiteur is daarvan echt niet meer onder de indruk.

 • Voorwaardenscan

  Heeft u zich wel eens afgevraagd of uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn? Als uw algemene voorwaarden verouderd zijn loopt u een juridisch risico

 • Losse zaken

  Naast onze directe opdrachtgevers leveren wij ook losse dienstverlening voor indirecte opdrachtgevers zoals advocaten en incassobureaus. U kunt al uw exploten aanleveren

 • Rechtsbijstand

  Nouta Westland bemiddelt in conflicten en kan u bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

Heeft u een vraag die op deze pagina niet wordt behandeld of wilt u meer informatie over een onderwerp, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Let op! De informatie op deze pagina dient slechts ter informatie. Aan de inhoud van de pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
ErrorHere

We hebben een nieuwe huisstijl én website.

 

Direct bezoeken >>