Algemeen

Deze algemene voorwaarden voor gebruik (gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van iedere website van Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders B.V. en haar dochtermaatschappijen en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen op of middels de website. Door het gebruik van de website stemt de gebruiker van de website in met de gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V. die bij het aangaan van de overeenkomst ter hand worden gesteld en ook te vinden zijn op de website onder ‘opdrachtgevers’. Klik hier om direct naar de voorwaarden te gaan.

Informatie op de website wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als (juridisch) advies. Gebruikers van de website dienen niet af te gaan op de informatie op de website zonder (juridisch) advies te vragen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V. spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V. spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V. is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de hierop vermelde informatie, het auteursrecht daaronder begrepen. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de informatie die hierop ter beschikking wordt gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Nouta Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V. gebruikt diverse technologieën, waaronder mogelijk cookies of aanverwante technologieën om gegevens van gebruikers van deze website te verzamelen en vast te leggen. Gebruikers van deze website blijven anoniem en voor de gebruikte cookies geldt dat hiermee nooit individuen worden geïdentificeerd. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders B.V. gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies of vergelijkbare technologieën worden verzameld. De verkregen gegevens van het gebruik van de website worden gebruikt voor de optimalisatie en verbetering van de website.

 • Juridisch advies

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders is in 2010 gestart met Lees verder

 • Mediation

  Het komt vaak voor dat partijen in een geschil verwikkeld raken en er onderling niet meer uitkomen. Een juridische procedure is dan vaak niet de oplossing voor het geschil.  Lees verder

 • Spoedinterventie

  Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders heeft door de jaren lange ervaring veel juridische “know how” opgebouwd. Nouta Westland Gerechtsdeurwaarders is in 2010 gestart met een Lees verder

 • Debiteurenbezoek

  Incasso procedures beginnen doorgaans met het verzenden van een brief naar een debiteur. Mooi, maar de gemiddelde debiteur is daarvan echt niet meer onder de indruk.  Lees verder

 • Voorwaarden scan

  Heeft u zich wel eens afgevraagd of uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn? Als uw algemene voorwaarden verouderd zijn loopt u een juridisch risico. Lees verder

 • Losse zaken

  Naast onze directe opdrachtgevers leveren wij ook losse dienstverlening voor indirecte opdrachtgevers zoals advocaten en incassobureaus. U kunt al uw exploten aanleveren  Lees verder

 • Rechtsbijstand

  Nouta Westland bemiddelt in conflicten en kan u bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure voor de rechtbank. Hierbij raden wij een ieder aan  Lees verder

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
ErrorHere