Bestuurdersaansprakelijkheid

Is de onderneming waarmee u zaken deed failliet of uitgeschreven uit de KvK?
En dreigt daardoor uw vordering  oninbaar te worden doordat de onderneming is opgehouden te bestaan? Boek deze vordering dan niet direct af, maar raadpleeg eerst onze specialisten. Onze jarenlange ervaring als deurwaarderskantoor leert dat niet iedere debiteur te goeder trouw is en soms ver kan gaan om onder de betalingsverplichting uit te komen. Wij laten dit niet zomaar gebeuren!

Bestuurdersaansprakelijkheid
Het kan zijn dat de bestuurder van de onderneming zelf aansprakelijk is voor de betaling van de facturen aan u. Er zijn een aantal situaties waarin de bestuurder van een onderneming zelf aansprakelijk zou kunnen zijn voor de verplichtingen die de onderneming is aangegaan.Wij geven hieronder een aantal situaties waaraan u kunt denken;

  • Als uw debiteur gezien de financiële situatie wist (of behoorde te weten) dat uw rekening niet betaald zal gaan worden en desondanks toch een overeenkomst met u heeft gesloten;
  • Als uw debiteur bij het uitschrijven uit de KvK niet de juiste formaliteiten in acht heeft genomen;
  •  Als uw debiteur niet tijdig zijn jaarrekening bij de KvK deponeert;
  • Als uw debiteur de overeenkomst heeft gesloten namens een B.V. in oprichting.

Helaas is het niet zo dat als één van deze situaties zich voordoet de bestuurder automatisch aansprakelijk is.  Neemt u daarom contact met ons op. Onze specialisten zitten voor u klaar voor een advies op maat.

Wij zullen u in volgende nieuwsbrieven verder informeren over de aansprakelijkheid van de bestuurder van een onderneming en wat dit voor uw debiteuren beleid kan betekenen.

Leave a reply