Het civielrechtelijk bestuursverbod

Frauduleuze bestuurder

Het komt vaak genoeg voor dat bestuurders namens een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid handelen waaronder het maken van schulden. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot een faillissement van de vennootschap. Om deze frauduleuze bestuurders aan te pakken biedt de wet tegenwoordig de mogelijkheid om bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. Dit kan worden gevorderd door het OM of de curator tegen de bestuurder(s) van privaatrechtelijke of Europeesrechtelijke rechtspersonen die failliet zijn gegaan. Zowel de huidige als de toekomstige bestuurder kan een dergelijk verbod opgelegd krijgen voor de duur van maximaal 5 jaren. De wetgever heeft hierbij ook rekening gehouden met oud-bestuurders en feitelijke beleidsbepalers. Deze kunnen via deze weg worden geweerd uit bestuursfuncties.

Oplegging bestuursverbod

Indien een bestuurder een bestuursverbod is opgelegd dan wordt de bestuurder voor de huidige functies uitgeschreven uit het Handelsregister. Dit verbod wordt vervolgens ook in het Handelsregister geregistreerd zodat deze persoon in de toekomst ook geen bestuursfuncties kan uitoefenen. De wet laat echter wel een aantal te wensen over. Zo vallen bijvoorbeeld buitenlandse vennootschappen, zoals een Ltd, en commissarissen of niet-uitvoerende bestuurders niet onder het verbod. Momenteel zijn wij bezig met een pilot voor de bestuurdersaansprakelijkheid. In deze zaken zullen voor zover juridisch mogelijk procedures jegens de bestuurders van de betreffende rechtspersonen aanhangig worden gemaakt.

Heeft u een juridische kwestie of zou u meer willen weten over bestuurdersaansprakelijkheid, schroom dan niet om contact met ons kantoor op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

Leave a reply