Betaalt u de lonen contant uit?

Betaling salaris mag niet meer contant

Per 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overgemaakt worden. Het salaris mag dus niet meer volledig contant uitbetaald worden. Op die manier kan ontduiking van het wettelijk minimumloon effectiever bestreden worden. Daarnaast mogen werkgevers geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is een bekende constructie om de regels te omzeilen, maar wordt nu wettelijk ongedaan gemaakt.

Eerlijk loon
Om eerlijk loon te kunnen handhaven is het loonstrookje van groot belang. In de praktijk blijkt soms dat loonstroken niet beschikbaar of ondeugdelijk voor controle zijn. In de plannen wordt vastgelegd waar het loonstrookje voortaan aan moet voldoen.

Hiernaast wordt geregeld dat bepaalde inspectiegegevens op het terrein van arbeidswetten openbaar gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld als aan een bedrijf een boete is opgelegd. Dit vergroot de openheid over waar de Inspectie inspecteert en hoe bedrijven presteren. Daarnaast heeft de mogelijke openbaarmaking van toezichtresultaten een preventieve werking.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, schroom niet en neem contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply