Garantie op zieke hond?

Garantie op hond met een ernstige afwijking?

Onlangs is er een uitspraak gedaan in een geschil tussen de verkoper en de koper die garantie wil op een hond met een ernstige afwijking. De koper stelt dat er sprake is van een consumentenkoop, als de koop als consumentenkoop gekwalificeerd wordt betekent dit extra bescherming voor de koper.

De verkoper betwist dat er sprake is van een consumentenkoop nu hij niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt. Hij wijst er op dat hij slechts een gering aantal honden heeft verkocht. De rechter oordeelt dat het fokken door de verkoper een serieuze omvang heeft en in elk geval niet een incidentele activiteit betreft, nu hij onder andere reeds sinds 1973 fokt. De koper mocht er hierdoor op vertrouwen dat hij zaken deed met een deskundig en bedrijfsmatig handelende verkoper.

Non-conformiteit
Naast het oordeel dat er sprake is van consumentenkoop bestaat de vraag of er sprake is van een non-conformiteit
Nu de koper als niet-deskundige heeft gehandeld met een deskundige verkoper, betekent dat hij bij het aangaan van de koop niet bedacht behoefde te zijn op afwijkingen zoals deze zich na 15 maanden hebben geopenbaard. Zeker nu de koper heeft geïnformeerd naar de gezondheid van de hond en hierop is verklaard dat de koper zich geen zorgde hoefde te maken over de gezondheid van de hond.

Heeft u vragen over een juridisch geschil? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply