Gevaarzetting door huurder

Opslagverbod professioneel vuurwerk voor huurder

Professioneel vuurwerk opslaan in een kelderbox onder een huurwoning door huurder is volgens de kantonrechter in onderhavige rechtszaak niet in strijd met de (woon)bestemming maar wel in strijd met goed huurderschap.
Gelet op de getuigenverklaringen, is de kantonrechter van oordeel dat eiser heeft bewezen dat er sprake was van professioneel vuurwerk en gevaarzetting. Professioneel vuurwerk mag in Nederland niet in handen zijn van particulieren.  Sinds de vuurwerkramp in Enschede mag het ook niet meer worden opgeslagen. Het risico op ontploffing van het vuurwerk is voldoende voor de gevaarzetting. Dit risico zou tot schade en brand hebben kunnen leiden. Daarnaast bestaan er voor omstanders en hulpverleners het risico op ernstig letsel als het vuurwerk bijvoorbeeld door brand afgaat.

Het verweer van gedaagde dat hij niet op de hoogte was van de aanwezigheid van het vuurwerk in zijn kelderbox treft geen doel. Gedaagde kan zijn stellingen niet onderbouwen met bewijsstukken. Bovendien is de huurder aansprakelijk voor gedragingen van derden die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken, zodat gedaagde ook indien zijn huisgenoot het vuurwerk heeft opgeslagen aansprakelijk is.

Het belang van eiser weegt naar het oordeel van de kantonrechter zwaarder dan het belang van gedaagde, zodat het gehuurde werd ontruimd en de huurovereenkomst werd ontbonden.

Heeft u vragen over een juridisch geschil? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply