Opzeggen van een overeenkomst per deurwaardersexploot

Opzeggen per deurwaardersexploot

In sommige overeenkomsten is opgenomen dat de opzegging alleen per deurwaardersexploot of aangetekend schrijven kan plaatsvinden. De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in een geschil waarin de huurder het opzeggingsbeding als onredelijk bezwarend aanmerkt. De huurder wil opzeggen op de manier hoe hij zelf wil.

Onredelijk bezwarend?
De eis dat opzegging van de overeenkomst plaatsvindt bij aangetekende brief of zelfs bij deurwaardersexploot kan er hooguit toe dienen een eventueel bewijsprobleem aan de zijde van de huurder  te voorkomen. De bepaling dient derhalve het belang van de huurder. De verhuurder heeft er geen enkel belang bij te eisen dat opzegging plaatsvindt bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. De eis dat de opzegging bij aangetekende brief met bericht van ontvangst of bij deurwaardersexploot dient te geschieden is daarom onredelijk bezwarend en derhalve nietig.

Toch opzeggen per exploot
Ondanks dat verplichte opzegging per deurwaardersexploot in sommige gevallen als nietig gezien kan worden is dit wel verstandig! Wanneer u de overeenkomst laat opzeggen door de gerechtsdeurwaarder heeft u altijd rechtsgeldig bewijs dat de overeenkomst tijdig en op een juiste wijze is opgezegd.

Voor vragen over tijdige opzeggingen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.

Leave a reply