Website wanbetaler offline?

Geschil tussen website bouwer en afnemer

Onlangs heeft de rechtbank een uitspraak gedaan in een geschil tussen een websitebouwer en de afnemer. Nu de afnemer niet al de facturen heeft voldaan vordert de websitebouwer  dat de afnemer wordt bevolen iedere inbreuk op de auteursrechten met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het zonder toestemming gebruiken van de website.

De afnemer  heeft na het gereed komen van de website deze met medeweten en instemming van de websitebouwer in gebruik genomen door deze op het internet te plaatsen. De websitebouwer stelt zich op het standpunt dat als al sprake is van een impliciete licentie tot het in gebruik nemen van de website, deze is vervallen omdat de afnemer haar facturen niet heeft voldaan.

Nu partijen hebben erkend niet vooraf gesproken te hebben over een overdracht van auteursrecht of over een licentie, kan niet worden aangenomen dat een voorwaarde als deze is overeengekomen. Nu vooraf geen voorwaarde is overeengekomen op grond waarvan de afnemer zijn website offline moet halen wordt de vordering van de websitebouwer afgewezen. Voorwaarden als deze evenals bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud dienen expliciet te worden overeengekomen.

Heeft u vragen over het opstellen van een overeenkomst? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. Zij zitten voor u klaar om u verder te helpen.

Leave a reply