Zaken doen met stichtingen?

Stichtingen

Als contractpartij is het altijd belangrijk om er zeker van te zijn dat u een overeenkomst sluit met een bevoegde partij. Bij het zaken doen met stichtingen is dit echter niet het enige waar u op moet letten. In de regel behoeft het zaken doen met stichtingen niet tot problemen te leiden. Het is echter wel verstandig om extra alert te zijn. Naast het feit dat u altijd overeenkomsten moet sluiten met de daartoe bevoegde personen heeft de stichting ook nog eens de specifieke doelomschrijving waar rekening mee gehouden moet worden. De overeenkomsten die door de stichting worden aangegaan moeten binnen die doelomschrijving passen.

Ben alert!
Informeren naar de bevoegde personen en de doelomschrijving kan via de kamer van koophandel. Indien u niet vooraf informeert naar deze gegevens, dan loopt u het risico dat de overeenkomst vernietigd kan worden op die twee gronden.  Als dit in het register van de kamer van koophandel stond en u heeft dit niet nagekeken, geldt in de regel dat u dit wel had kunnen weten.  De nadelige gevolgen komen dan veelal voor uw rekening.

Nouta Gerechtsdeurwaarderskantoor kan u ondersteunen middels een directe aansluiting op de Kamer van Koophandel, maar ook middels juridisch advies. Voorkomen is veelal beter dan genezen.

Leave a reply